הזמנה אישית משמעותה – יצור על פי הזמנה משלב  תכנון המוצר, דרך היצור שלו ועד אספקתו בפועל.