מרגע שאושר המוצר ליצור ואושרה ההזמנה, יש לקחת בחשבון 14 ימי עבודה לאספקה. במוצרים מורכבים יותר, יתכן זמן אספקה ארוך יותר. הדבר מוערך בשלב ההזמנה.
עם זאת, הואיל ואנו היצרנים, אנו מצליחים לספק את המוצרים בד"כ בזמן אף קצר מהמועדים הנקובים מעלה.