גלופה היא חובה לכל מוצר שאנו מיצרים עבורכם. התשלום בגין הגלופה הינו חד פעמי והיא תשמש אתכם בהזמנות חוזרות ממוצר זה. במקרים בהם מתבצעת הזמנה של מעל כמות מינימום, אנו לא מחייבים אתכם בתשלום בגין הגלופה.