בודאי. אנו מתמחים בייצור אישי על פי הזמנה. עליך להעביר אלינו את המודל באיכות הכי גבוהה שאפשר ואפילו רצוי מספר יחידות, אנו נשתמש במוצר כאב טיפוס. חייב לציין שתהיה "הצטמקות" של המוצר הסופי ב 2% עד 3%